Sơn phủ bảo vệ bo mạch gốc Acrylic

HOT

HumiSeal® 1B15 Acrylic

 • HumiSeal® 1B15 là chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic, khô nhanh, dễ sử dụng;
 • Hợp chất này thường được dùng để phủ lên các bo mạch in trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ các linh kiện khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…;
 • Tất cả các chất phủ HumiSeal đều đáp ứng tiêu chuẩn RoHS 2002/95/EC, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.
HOT

HumiSeal® 1B18 Acrylic

HumiSeal®1B18 là chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic, khô nhanh, dễ sử dụng. Hợp chất này thường được dùng để phủ lên các bo mạch in trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ các linh kiện khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…

HumiSeal® 1B18 có độ linh động cực tốt và tính cách điện tuyệt vời.

Chất phủ này đáp ứng tiêu chuẩn RoHS 2002/95/EC, và được công nhận theo UL E105698, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.

HumiSeal® 1B18EPA Acrylic

 • HumiSeal® 1B18EPA là chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic, khô nhanh, dễ sử dụng.
 • Hợp chất này thường được dùng để phủ lên các bo mạch in trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ các linh kiện điện tử khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…
 • HumiSeal® 1B18EPA có độ linh động cực tốt và tính cách điện tuyệt vời.
 • Chất phủ này đáp ứng tiêu chuẩn RoHS 2002/95/EC, tuân thủ quy định của Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ EPA 33/50, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.
HOT

Acrylic HumiSeal® 1B18 Aerosol

 • HumiSeal® 1B18 Aerosol là chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic, khô nhanh, dễ sử dụng.
 • Hợp chất này chuyên dùng để phủ lên các bo mạch in trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ các linh kiện khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…
 • HumiSeal® 1B18 Aerosol được chứa dưới dạng chai xịt, sử dụng chất tạo áp không gây phá huỷ tầng Ôzôn (Ozone Depletion Potential – ODP) và chứa chất huỳnh quang để dễ dàng phát hiện trong bóng tối.
 • Chất phủ này đáp ứng tiêu chuẩn RoHS 2002/95/EC, và được công nhận theo UL E105698, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.
HOT

HumiSeal® 1B31 Acrylic

 • HumiSeal® 1B31 là dòng chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic thuộc nhóm HumiSeal® 1B31, có hàm lượng chất rắn cao, khô nhanh, dễ sử dụng.
 • Hợp chất này được dùng để phủ lên các bo mạch in trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ chúng khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…
 • HumiSeal® 1B31 có độ linh động cực tốt và có tính huỳnh quang khi soi dưới ánh sáng UV giúp dễ dàng kiểm tra và loại bỏ khi cần thiết.
 • Chất phủ này đạt tiêu chuẩn thử nghiệm sốc nhiệt MIL-I-46058C, đáp ứng tiêu chuẩn IPC-CC-830 và RoHS 2002/95/EC, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.
HOT

Acrylic HumiSeal® 1B31 Aerosol

 • HumiSeal® 1B31-Aerosol là chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic, khô nhanh, dễ sử dụng. Hợp chất này thường được dùng để phủ lên các bo mạch in trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ các linh kiện khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…
 • HumiSeal® 1B31-Aerosol được sản xuất dưới dạng chai xịt, sử dụng chất tạo áp không gây phá huỷ tầng Ôzôn (Ozone Depletion Potential – ODP), do đó có thể  sử dụng trực tiếp mà không cần pha thêm chất làm giảm độ nhớt. Điều này giúp tối ưu hoá độ đồng đều lớp màng phủ và giảm tối đa các công đoạn pha chế, chuẩn bị nguyên liệu, giúp tăng năng suất và tiện lợi cho người sử dụng.
 • HumiSeal® 1B31-Aerosol có độ linh động cực tốt và chứa chất huỳnh quang để dễ dàng phát hiện trong bóng tối. Có thể sử dụng HumiSeal® Stripper 1080 để loại bỏ lớp màng phủ này khi cần thiết. Chất phủ này đáp ứng tiêu chuẩn RoHS 2002/95/EC, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.
HOT

HumiSeal® 1B66 Acrylic

HumiSeal® 1B66 là dòng chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic khô nhanh, dễ sử dụng.

Hợp chất này được dùng để phủ lên các bo mạch in trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ các linh kiện khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…

HumiSeal® 1B66 có độ linh động cực tốt và dễ dàng loại bỏ khi cần thiết. Chất phủ này đạt tiêu chuẩn RoHS 2002/95/EC, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.

HOT

HumiSeal® 1B66S Acrylic

HumiSeal® 1B66S là dòng chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic khô nhanh, dễ sử dụng.

Hợp chất này được dùng để phủ lên các bo mạch in trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ các linh kiện khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…

HumiSeal® 1B66S có độ linh động cực tốt và dễ dàng loại bỏ khi cần thiết. Chất phủ này đạt tiêu chuẩn RoHS 2002/95/EC, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.

HOT

HumiSeal® 1B73 Acrylic series  

HumiSeal® 1B73 series là dòng chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic, khô nhanh, hiệu quả bảo vệ cao. Hợp chất này được dùng để phủ lên các bo mạch in PCBs trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ chúng khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…

HumiSeal® 1B73 series có độ linh động cực tốt, các tính chất cách điện tuyệt vời và phát quang dưới ánh sáng UV giúp dễ dàng kiểm soát trong khi thao tác, kiểm tra khuyết tật màng và loại bỏ khi cần thiết.

Tất cả các chất phủ này đều đạt chất lượng thử nghiệm theo tiêu chuẩn MIL-I-46058C, IPC-CC-830 và tiêu chuẩn dư lượng chất độc hại RoHS 2002/95/EC, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.

Chuỗi series HumiSeal® 1B73 được sản xuất với 10 mã sản phẩm khác nhau, đáp ứng cho từng ứng dụng riêng biệt. Các đặc tính kỹ thuật được trình bày chi tiết trong bảng dưới.

 

HOT

HumiSeal® 1R32 Acrylic series

 • HumiSeal® 1R32 series là dòng chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic khô nhanh, dễ sử dụng. Hợp chất này được dùng để phủ lên các bo mạch in trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ các linh kiện khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…
 • HumiSeal® 1R32 series có độ linh động cực tốt, các tính chất cách điện tuyệt vời và phát quang dưới ánh sáng UV giúp dễ dàng kiểm soát khi sơn phủ, kiểm tra khuyết tật màng và loại bỏ khi cần thiết.
 • Chất phủ này đạt chất lượng theo tiêu chuẩn MIL-I-46058C, IPC-CC-830 và tiêu chuẩn an toàn RoHS 2002/95/EC, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.
 • Chuỗi series HumiSeal® 1R32 được sản xuất với nhiều mã sản phẩm khác nhau, đáp ứng cho từng ứng dụng riêng biệt. Các đặc tính kỹ thuật được trình bày chi tiết trong bảng dưới.
HOT

HumiSeal 1R32 LTX Gốc Acrylic

 • HumiSeal® 1R32 LTX là dòng chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic khô nhanh, dễ sử dụng. Hợp chất này được dùng để phủ lên các bo mạch in trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ các linh kiện khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…
 • HumiSeal® 1R32 LTX được sản xuất với công thức đặt biệt nhằm giảm hàm lượng xylene và toluene, đáp ứng hoàn toàn tiêu chuẩn GB30981-2020.
 • HumiSeal® 1R32 LTX có độ linh động cực tốt, các tính chất cách điện tuyệt vời và phát quang dưới ánh sáng UV giúp dễ dàng kiểm tra khuyết tật màng và loại bỏ khi cần thiết. Chất phủ này đạt chất lượng theo tiêu chuẩn MIL-I-46058C, IPC-CC-830 và tiêu chuẩn an toàn RoHS 2002/95/EC, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.
 • HumiSeal® 1R32 LTX  đã được phối trộn đầy đủ thành phần theo yêu cầu khách hàng nhằm sử dụng trực tiếp mà không cần pha thêm chất giảm nhớt.
HOT

HumiSeal® 1B31 Acrylic series

 • HumiSeal® 1B31 là dòng chất phủ bảo vệ một thành phần hệ acrylic, khô nhanh, hiệu quả bảo vệ cao.
 • Hợp chất này được dùng để phủ lên các bo mạch in PCBs trong quá trình lắp ráp linh kiện nhằm bảo vệ chúng khỏi ảnh hưởng của bụi bẩn, hơi ẩm, nấm mốc hay các hoá chất ăn mòn khác,…
 • HumiSeal® 1B31 có độ linh động cực tốt, các tính chất cách điện tuyệt vời và phát quang dưới ánh sáng UV giúp dễ dàng kiểm soát trong khi thao tác, kiểm tra khuyết tật màng và loại bỏ khi cần thiết.
 • Tất cả các chất phủ này đều đạt chất lượng thử nghiệm theo tiêu chuẩn MIL-I-46058C, IPC-CC-830 và tiêu chuẩn dư lượng chất độc hại RoHS 2002/95/EC, đảm bảo an toàn độc hại cho người sử dụng.
 • Chuỗi series HumiSeal® 1B31 được sản xuất với nhiều mã sản phẩm khác nhau, đáp ứng cho từng ứng dụng riêng biệt. Các đặc tính kỹ thuật được trình bày chi tiết trong bảng dưới.