Lắp đặt & HDSD thiết bị

Bàn giao, hướng dẫn vận hành máy chiếu biên dạng

Cuối tháng 11/2023, HUST Việt Nam đã lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn vận hành Máy chiếu biên dạng của hãng Carmar (model: PV-3025AE) cho khách hàng tại KCN Nam Cầu Kiền, Hải Phòng

Xem thêm

Lắp đặt tủ thử nghiệm nhiệt tốc độ nhanh ESS và tủ nhiệt độ - độ ẩm

Trung tuần tháng 11, HUST Việt Nam tiến hành lắp đặt, hướng dẫn vận hành Tủ thử nghiệm nhiệt tốc độ nhanh ESS (model: BYT250C-ESS) và Tủ thử nghiệm nhiệt độ - độ ẩm (model: BYTH450S) của hãng BiA Climatic cho khách hàng sản suất linh kiện điện tử tại KCN

Xem thêm

Lắp đặt, hướng dẫn vận hành tủ thử nghiệm nhiệt độ

Đầu tháng 11, HUST Việt Nam đã tiến hành lắp đặt và hướng dẫn vận hành Tủ thử nghiệm nhiệt độ của hãng T-Machine (model: TMJ-9712S-3C) cho một Trung tâm chứng nhận phù hợp hàng đầu tại Hà Nội

Xem thêm

Lắp đặt Tủ thử nghiệm ESS cho khách hàng tại Vsip Bắc Ninh

Cuối tháng 10/2023 HUST VIỆT NAM tiến hành lắp đặt Tủ thử nghiệm chu trình nhiệt tốc độ nhanh ESS (10 độ / phút) cho khách hàng tại KCN Vsip Bắc Ninh

Xem thêm

Lắp đặt, hướng dẫn tủ thử nghiệm nhiệt độ - độ ẩm T-Machine

Trong ngày 11/10, HUST Việt Nam đã tiến hành lắp đặt, bàn giao tủ thử nghiệm nhiệt độ - độ ẩm T-Machine cho khách hàng tại Phú Thọ

Xem thêm

Lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn sử dụng tủ thử nghiệm nhiệt độ - độ ẩm Vision Tec

Đầu tháng 10 vừa qua, HUST Việt Nam đã tiến hành lắp đặt, bàn giao Tủ thử nghiệm nhiệt độ - độ ẩm (model: VT-THC 200A) của hãng Vision Tec - Hàn Quốc cho khách hàng tại KCN Tràng Duệ - Hải Phòng.

Xem thêm