Thiết bị đo kích thước bằng laser

Thiết bị đo kích thước 2D cầm tay

Model: GapGun Pro 2

Hãng sản xuất: Third Dimension - Anh

Thiết bị đo kích thước khe hở bằng laser

Model: GapGun Pro 

Hãng sản xuất: Third Dimension - Anh

Thiết bị đo kích thước bằng laser

Thiết bị đo kích thước không tiếp xúc

Hãng sản xuất: Third Dimensions - Anh Quốc

Thiết bị đo kích thước tự động bằng laser

Model: Vectro

Hãng sản xuất: Third Dimension - Anh