Máy đo biên dạng, độ nhám

Máy đo biên dạng, độ nhám | hust.com.vn | Độ chính xác cao (6 Sản phẩm)

Máy đo biên dạng độ nhám bề mặt

Model: SJ5701

Hãng sản xuất: Chotest – Trung Quốc

Máy cà biên dạng

Model: SJ5718

Hãng sản xuất: Chotest – Trung Quốc

Máy đo biên dạng (Contour & Profile)

Model: SJ5760

Hãng sản xuất: Chotest – Trung Quốc

Thiết bị kiểm tra & Phân tích chất lượng bề mặt

  • Là thiết bị đo & kiểm tra chất lượng bề mặt bằng phương pháp không tiếp xúc
  • Đo & hiển thị kích thước 3D với độ chính xác cao
  • Loại thiết bị cầm tay nhỏ gọn

Thiết bị đo kiểm chất lượng bề mặt không tiếp xúc 3D

  • 4D InSpec XL là phiên bản mở rộng của dòng 4D InSpec với trường nhìn và dải đo rộng hơn
  • Là thiết bị đo & kiểm tra chất lượng bề mặt bằng phương pháp không tiếp xúc
  • Đo & hiển thị kích thước 3D với độ chính xác cao
  • Loại thiết bị cầm tay nhỏ gọn

Thiết bị đo độ nhám không tiếp xúc di động

Model: NANOCAM HD

Hãng sản xuất: 4D Technology - Mỹ