Máy kiểm tra cấu trúc vật liệu bằng dòng điện xoáy Eddy

Máy kiểm tra cấu trúc vật liệu bằng dòng điện xoáy Eddy (3 Sản phẩm)

HOT

Máy kiểm tra cấu trúc vật liệu bằng dòng eddy đơn kênh

  • Để tham gia kiểm tra cấu trúc dòng điện xoáy, ibg cung cấp một công cụ kiểm tra dòng điện xoáy kỹ thuật số để kiểm tra không phá hủy một kênh đối với các thành phần kim loại, các bộ phận được sản xuất hàng loạt và bán thành phẩm theo công nghệ đa tần số dự phòng (PMFT) và Phân tích hài đồng thời.
  • Kiểm tra dòng điện xoáy cho các đặc tính của vật liệu như độ cứng, chiều sâu lớp biến cứng bề mặt, mô hình chiều sâu của lớp biến cứng, cấu trúc, độ bền kéo, xử lý nhiệt hoặc hợp kim.

Máy kiểm tra đặc tính vật liệu đơn kênh eddyliner S

  • Để tham gia kiểm tra cấu trúc dòng điện xoáy, ibg cung cấp một công cụ kiểm tra dòng điện xoáy kỹ thuật số để kiểm tra không phá hủy một kênh đối với các thành phần kim loại, các bộ phận được sản xuất hàng loạt và bán thành phẩm theo công nghệ đa tần số dự phòng (PMFT) và Phân tích hài đồng thời.
  • Kiểm tra dòng điện xoáy cho các đặc tính của vật liệu như độ cứng, chiều sâu lớp biến cứng bề mặt, mô hình chiều sâu của lớp biến cứng, cấu trúc, độ bền kéo, xử lý nhiệt hoặc hợp kim.

Máy kiểm tra đặc tính vật liệu đa kênh eddyvisor S

  • Dụng cụ kiểm tra dòng điện xoáy kỹ thuật số để kiểm tra không phá hủy các thành phần, bộ phận được sản xuất hàng loạt và bán thành phẩm về các đặc tính của vật liệu như độ cứng, chiều sâu lớp biến cứng bề mặt, mô hình chiều sâu của lớp biến cứng, cấu trúc, độ bền kéo, xử lý nhiệt hoặc hợp kim, sử dụng Công nghệ đa tần số dự phòng đồng thời Phân tích sóng hài.
  • Khái niệm công cụ mô-đun công suất cao với tối đa 16 kênh phát hiện vết nứt độc lập, tối đa 32 kênh kiểm tra cấu trúc và sự kết hợp của chúng.