Máy thử nghiệm kéo nén vạn năng (UTM)

Máy kéo nén vạn năng 2.5KN

Model: Quasar 2.5

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy kéo nén vạn năng 5KN

Model: Quasar 5

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy kéo nén vạn năng 10KN

Model: Quasar 10

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy kéo nén 25KN

Model: Quasar 25

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy thử kéo nén 50KN

Model: Quasar 50

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy kéo nén vạn năng 10 tấn

Model: Quasar 100

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy kéo nén vạn năng 200KN

Model: Quasar 200

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy kéo nén 250KN

Model: Quasar 250

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy kéo nén vạn năng 60 tấn

Model: Quasar 600

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy kéo nén vạn năng 100 tấn

Model: Quasar 1000

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy kéo nén vạn năng 120 tấn

Model: Quasar 1200

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy

Máy kéo nén vạn năng 2000KN

Model: Quasar 2000

Hãng sản xuất: Galdabini - Italy