Thiết bị thử nghiệm mài mòn

Thiết bị thử nghiệm mài mòn kiểu NBS

Model: ST-103N

Hãng sản xuất: Salt - Hàn Quốc

Thiết bị thử nghiệm mài mòn kiểu DIN

Model: ST-102D

Hãng sản xuất: Salt - Hàn Quốc

Thiết bị thử nghiệm mài mòn kiểu RCA

Model: 7-IBB-CC

Hãng sản xuất: Norman Tool - Mỹ

Thiết bị thử nghiệm mài mòn kiểu Taber

Model: ST-600T

Hãng sản xuất: Salt - Hàn Quốc

Thiết bị thử nghiệm mài mòn kiểu rung xóc

Model: VT-TC-15SS , VT-TC-15 (SM-1502)

Nhà cung cấp: VISION TEC - Hàn Quốc