Tủ thử nghiệm chống nước chống bụi

Tủ thử nghiệm kháng nước (SEA, JIS)

Tủ thử nghiệm kháng nước (SAE,JIS)

Model: TMJ-9710A

Hãng sản xuất: T-Machine - Taiwan

Tủ thử nghiệm kháng nước (IEC-ISO)

Tủ thử nghiệm kháng nước (IEC-ISO)

Model: TMJ-9710C

Hãng sản xuất: T-Machine - Taiwan

Tủ thử nghiệm kháng bụi

Tủ thử nghiệm kháng bụi.

Model: TMJ-9723 (F,C)

Hãng sản xuất: T-Machine - Taiwan