Vật tư cho máy mài và đánh bóng

Vật tư cho máy mài và đánh bóng | Giấy mài | Vải đánh bóng (7 Sản phẩm)

HỘP GIẢI PHÁP - Tất cả trong một cho mài và đánh bóng

Hộp Giả Pháp (SOLUTION BOX) cung cấp tất cả các giải pháp chuẩn bị mẫu 

đối cho các vật liệu khác nhau.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuẩn bị mẫu, Hộp Giải Pháp giúp

các nhà sản xuất dễ dàng trong việc chuẩn bị mẫu

ĐĨA MÀI POLARIS SiC - QATM

» Ứng dụng cho vật liệu mềm, vật liệu titan, ứng dụng giấy mài
» Tuổi thọ lâu dài
» Bao gồm. đá làm sạch

ĐĨA MÀI KIM CƯƠNG POLARIS M - QATM

»Cho kim loại, gốm sứ, thủy tinh và nhựa
»Tuổi thọ lâu dài
»Bao gồm đá làm sạch

ĐĨA MÀI KIM CƯƠNG POLARIS H - QATM

»Cho kim loại, gốm sứ, thủy tinh và nhựa
»Tuổi thọ lâu dài
»Bao gồm đá làm sạch

ĐĨA MÀI KIM CƯƠNG QUASAR - QATM

»Cho kim loại cứng và gốm sứ...
»Tuổi thọ rất dài
»Tỷ lệ loại bỏ cao
»Bao gồm. đá làm sạch