Máy quang phổ đo màu theo góc

HOT

Máy đo màu theo nhiều góc khác nhau GC 5000L

1 ₫

GC5000L là máy quang phổ kế đo màu có góc thay đổi

Các góc chiếu sáng được điều chỉnh thủ công từ 0° đến 60° so với mẫu

Các góc nhận ánh sáng được tự động thay đổi từ -85° đến +85°

Mua hàng
HOT

Máy đo màu theo góc biến thiên GC 5000

1 ₫

GC5000 là máy quang phổ kế đo độ lệch màu với góc biến thiên

Đo các mẫu đặc biệt có các đặc tính màu phản xạ hoặc độ truyền đặc biệt như ngọc trai

Mua hàng