Hệ thống thử nghiệm Burn-in công suất cao

Hệ thống thử nghiệm Burn-in công suất cao HPB-4B

Hệ thống thử nghiệm Burn-in công suất cao HPB-4B

Đáp ứng thử thách về thử nghiệm Burn-in thiết bị bán dẫn công suất cao

  • CPU
  • RAM
  • Bo mạch
  • Bộ vi xử lý
  • ....

Hệ thống thử nghiệm Burn-in công suất cao HPB-5C

Hệ thống thử nghiệm Burn-in công suất cao HPB-5C

Đáp ứng thử thách về thử nghiệm Burn-in thiết bị bán dẫn công suất cao

  • CPU
  • RAM
  • Bo mạch
  • Bộ vi xử lý
  • ....

Hệ thống thử nghiệm Burn-in LC-2

Hệ thống thử nghiệm Burn-in LC-2

Hệ thống thử nghiệm Burn-in chi phí thấp với khả năng kiểm soát nhiệt độ riêng lẻ

Nhiều loại buồng có sẵn:

LC-2 H1+: Dung lượng 32/64 boards
LC-2 V1S+ : Dung lượng 6/12 boards
LC-2 V2S+: Dung lượng 12/24 boards
LC-2 V4S+: Dung lượng 24/48 boards