Phòng thử nghiệm Walk-in chamber

Walk-in chamber (Phòng nhiệt độ độ ẩm)

  • Walk-in Chamber là phòng thử nghiệm khí hậu mà chúng ta có thể đi vào bên trong để sắp đặt sản phẩm
  • Bên trong Walk-in Chamber có kết nối sẵn nguồn điện cung cấp cho mẫu thử cần hoạt động khi thử nghiệm
  • Phòng Walk-in chamber có thể cho ra các môi trường khác nhau như nóng, lạnh, khô, ẩm.

Phòng thử nghiệm lão hóa nhiệt độ cao (Walk-in Aging Room)

  • Walk-in Aging Room hay còn gọi là Phòng thử nghiệm lão hóa ở nhiệt độ cao
  • Walk-in Aging Room để kiểm tra khả năng thích ứng của các sản phẩm với môi trường nhiệt độ cao
  • Ứng dụng:được sử dụng rộng dãi trong điện tử, viễn thông, ngành nhựa, cao su, ô tô , xe máy.v.v.

Phòng thử nghiệm ăn mòn CCT

Phòng Thử Nghiệm Ăn Mòn CCT

Model: TMJ-9703R

Maker: T-Machine / Taiwan

Phòng thử nghiệm Burn-in (Burn-in Chamber)

  • Burn-in chamber sử dụng để đánh giá độ tin cậy của nhiều thiết bị bán dẫn và thực hiện sàng lọc số lượng lớn phát hiện hư hỏng sớm.
  • Burn-in chamber này được thiết kế để đốt cháy tĩnh và động của các mạch tích hợp (IC) và các thiết bị điện tử khác như điốt laze.