Keo dính siêu nhanh DELO-CA

DELO-CA 2256

- Keo dán Cyanoacrylat DELO-CA 2256 kết dính siêu nhanh các bộ phận nhỏ.

- Đây là loại keo dán công nghiệp một thành phần của DELO khô sau vài giây ở nhiệt độ phòng.