Về chúng tôi

Giới thiệu công ty
Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật HUST Việt Nam (HUST Việt Nam) mang trong mình sứ mệnh là Nhà cung cấp các thiết bị và vật tư khoa học kỹ thuật, các giải pháp trọn gói cho sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm trong các lĩnh vực điện - điện tử, ô tô