Máy kiểm tra vết nứt không phá hủy bằng dòng điện xoáy Eddy

Máy kiểm tra vết nứt không phá hủy bằng dòng điện xoáy Eddy (4 Sản phẩm)

HOT

Máy kiểm tra vết nứt đơn kênh bằng dòng điện eddy

  • Là model đơn giản và giá hợp lý nhất sử dụng dòng điện xoáy để kiểm tra vết nứt sản phẩm
  • Máy kiểm tra dòng điện xoáy kỹ thuật số để kiểm tra một kênh không phá hủy (NDT) của các thành phần kim loại, bao gồm các bộ phận được sản xuất hàng loạt và bán thành phẩm để tìm vết nứt, lỗ rỗng và vết cháy khi mài theo Công nghệ đa bộ lọc ngăn ngừa (PMFT).

Máy kiểm tra vết nứt bề mặt đơn kênh eddyliner C

  • Là model máy kiểm tra bằng dòng điện xoáy tiêu chuẩn để phát hiện vết nứt cho sản xuất và phòng thí nghiệm
  • Máy kiểm tra dòng điện xoáy kỹ thuật số để kiểm tra một kênh không phá hủy (NDT) của các thành phần kim loại, bao gồm các bộ phận được sản xuất hàng loạt và bán thành phẩm để tìm vết nứt, lỗ rỗng và vết cháy khi mài theo Công nghệ đa bộ lọc ngăn ngừa (PMFT).
  • Dòng máy phát hiện vết nứt dòng xoáy kỹ thuật số ibg mới lần đầu tiên cung cấp khả năng phát hiện trực tuyến 100% không khuyết tật đồng thời của vết cháy máy mài và vết nứt trong các bộ phận dây chuyền sản xuất của bạn. Do các vùng dung sai 360 ° được tạo tự động, kiểm tra hơn 30 lần vượt qua dải đồng thời và tham khảo phần tốt của ibg, bạn cũng sẽ tìm thấy các khuyết tật mà các thiết bị thông thường có hiệu chuẩn theo hướng khuyết tật sẽ bỏ sót.
HOT

Máy kiểm tra vết nứt bề mặt đa kênh eddyvisor C

1 ₫

  • Tiêu chuẩn mới của dòng máy eddy phát hiện vết nứt cho sản xuất và phòng thí nghiệm.
  • Máy kiểm tra dòng điện xoáy kỹ thuật số để kiểm tra không phá hủy các thành phần, bộ phận được sản xuất hàng loạt và bán thành phẩm để tìm vết nứt, lỗ rỗng và vết cháy khi mài sử dụng Công nghệ đa bộ lọc ngăn ngừa.
Mua hàng

Máy kiểm tra vết nứt và đặc tính vật kiệu đa kênh eddyvisor SC

  • Máy kiểm tra dòng điện xoáy kỹ thuật số để kiểm tra không phá hủy các thành phần, bộ phận sản xuất hàng loạt và bán thành phẩm về vết nứt, lỗ rỗng và vết cháy khi mài bằng cách sử dụng Công nghệ đa bộ lọc ngăn ngừa và phân tích hài đồng thời và cho các đặc tính của vật liệu như độ cứng, độ sâu lớp biến cứng bề mặt, kiểm tra cấu trúc, độ bền kéo, xử lý nhiệt hoặc hợp kim.
  • Máy có hiệu năng cao, là thiết bị kiểm tra theo mô-đun với tối đa 16 kênh phát hiện vết nứt độc lập kết hợp với tối đa 32 kênh kiểm tra cấu trúc.