Máy quang phổ nhiễu xạ tia X (XRD)

Máy quang phổ nhiễu xạ tia X (XRD) | Thiết bị cao cấp từ GNR (5 Sản phẩm)

HOT

Máy quang phổ nhiễu xạ tia X để bàn - EUROPE

1 ₫

Europe 600 là dòng máy quang phổ nhiễu xạ tia X để bàn kiểu Theta - 2 Theta và Theta - Theta

Máy nhỏ gọn nhưng hiệu năng cao

Mua hàng
HOT

Máy XRD phân tích austenite dư để bàn - AreX D

1 ₫

  • AreX D là máy đo nhiễu xạ tia X để bàn đầu tiên được thiết kế để xác định nhanh chóng, chính xác và dễ dàng Austenite dư tuân theo ASTM E 975-03.
Mua hàng

Máy XRD phân tích austenite dư cao cấp - AreX L

1 ₫

  • AREX là thiết bị tự động hoàn toàn để xác định lượng Auxtenit dư (austenite dư) theo tiêu chuẩn ASTM E 975 -03 
Mua hàng

Máy XRD phân tích ứng suất dư - StressX

1 ₫

  • StressX là một máy đo nhiễu xạ tia X dành riêng cho việc phân tích ứng suất dư đáp ứng các tiêu chuẩn EN UNI 15305 và ASTM 915
Mua hàng
HOT

Máy quang phổ nhiễu xạ tia X cao cấp phòng thí nghiệm

1 ₫

Explorer là máy nhiễu xạ tia X đa ứng dụng kiểu Theta/Theta, độ phân giải cao

Là máy cao cấp nhất, với cấu hình mạnh nhất, phù hợp cho phòng Lab, R&D

Mua hàng