Tấm chuẩn độ cứng Vicker | Rockwell | Brinell | Knoop

HOT

Tấm chuẩn độ cứng Vickers DIN EN ISO 6507-3, ASTM E92

1 ₫

Sản xuất tại Đức từ Nhôm và Thép chất lượng cao nhất.

Dạng hình hộp chữ nhật, ưu việt hơn hình tròn.

Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 6507-3, ASTM E92.

Mua hàng
HOT

Tấm chuẩn độ cứng Rockwell DIN EN ISO 6508-3, ASTM E18

1 ₫

Sản xuất tại Đức từ Nhôm và Thép chất lượng cao nhất.

Dạng hình hộp chữ nhật, ưu việt hơn hình tròn.

Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 6508-3, ASTM E18.

Mua hàng
HOT

Tấm chuẩn độ cứng Brinell DIN EN ISO 6506-3, ASTM E10

1 ₫

Sản xuất tại Đức từ Nhôm và Thép chất lượng cao nhất.

Dạng hình hộp chữ nhật, ưu việt hơn hình tròn.

Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 6506-3, ASTM E10.

Mua hàng
HOT

Tấm chuẩn độ cứng Knoop DIN EN ISO 4545-3, ASTM E92

1 ₫

Sản xuất tại Đức từ Nhôm và Thép chất lượng cao nhất.

Dạng hình hộp chữ nhật, ưu việt hơn hình tròn.

Được sản xuất theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 4545-3, ASTM E92.

Mua hàng