Máy quang phổ so màu cầm tay

HOT

Máy so màu cầm tay NR-12A

1 ₫

Là máy đo màu cầm tay, đo sự sai khác màu ∆E, ∆E*, ∆E00 và ∆E94

Phạm vi đo: đường kính 3mm hoặc 10mm

Mua hàng
HOT

Máy đo màu và đo mật độ cầm tay NR-12B

1 ₫

Được nâng cấp từ máy so màu cầm tay NR-12A

Đo màu, đô độ sai khác màu, đo mật độ màu

Mua hàng

Máy đo màu cầm tay NF 555

1 ₫

NF 555 là máy quang phổ đo độ lệch màu cầm tay

Bước sóng: 400 đến 700nm

Có phần mềm quản lý mầu Color Mate 5

Có phụ kiện để đo nhiều loại mẫu với bề mặt khác nhau

Mua hàng