Ứng dụng keo dính DELO trong sản xuất

Ứng dụng keo dính DELO trong sản xuất | HUST Việt Nam

Sản xuất quang học vi mô rẻ hơn và đơn giản hơn

Nhờ có các thành phần quang học nhỏ cỡ micro và nano, các hệ thống quang học ngày càng nhỏ gọn hơn đang được tạo ra. Chúng mở đường cho các chức năng hoàn toàn mới mà quang học thông thường không thể đạt được. Trong khi đó, in UV giúp sản xuất hàng loạt các linh kiện quang học như vậy với chi phí hiệu quả đã trở thành hiện thực.

<

Xem thêm

Kết dính trong chip thẻ từ thông minh RFID

  • DELO là nhà sản xuất chất kết dính RFID hàng đầu thế giới. Khoảng 80% số lượng thẻ RFID trên toàn cầu có chứa một giọt chất kết dính DELO.
  • Xem thêm

Keo dán dẫn điện ICA, ACA, keo dẫn nhiệt TCA và các ứng dụng

  • Phân biệt keo dán dẫn điện đẳng hướng ICA, bất đẳng hướng (Anisotropic conductive  adhesives  ACA), và keo dẫn nhiệt TCA và những ứng dụng điển hình. 
  • Trong công nghiệp điện tử, bán dẫn, việc sử dụng keo dán là rất phổ biến và trở thành một yếu tố then chốt quyết định chất lượng sản phẩm. 

Xem thêm

KEO DELO ĐÓNG RẮN NHANH CHO KẾT DÍNH PIN XE ĐIỆN

Đối với các ứng dụng khối lượng lớn như liên kết các viên pin hình trụ vào khay chứa, các nhà sản xuất pin nhận được nhiều lợi ích từ danh mục  chất kết dính khô nhanh phong phú của DELO.

Xem thêm

KEO DÍNH DELO TẠO GIOĂNG, ĐÓNG RẮN CHỈ TRONG 3 GIÂY

DELO đã phát triển một chất bịt kín dạng lỏng mới đóng rắn bằng ánh sáng UV-VIS (FIPG / CIPG = Form In Place Gasket / Cure In Place Gasket) để bịt kín và bảo vệ thân vỏ. Những sản phẩm này có thể được phân tán dễ dàng ở trạng thái lỏng trực tiếp từ lọ keo lên các bộ phận thân vỏ.

Xem thêm

KEO DÁN DELO CHO SẢN XUẤT LOA THÔNG MINH

 DELO: Chất kết dính cho âm thanh có độ trung thực cao với yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt

 Dù ở loa thông minh, điện thoại thông minh hay tai nghe, loa đều được tích hợp trong nhiều thiết bị điện tử. Các hệ thống điện từ này bao gồm nhiều bộ phận được kết dính với nhau.

Xem thêm