Tủ thử nghiệm ozone

Tủ thử nghiệm lão hóa OZONE

Tủ thử nghiệm lão hóa Ozone dùng để đánh giá độ bền ozone của cao su lưu hóa

Các sản phẩm liên quan đến cao su trong điều kiện không khí có nồng độ Ozone tại nhiệt độ xác định.

Tủ thử nghiệm lõa hóa Ozone được sản xuất theo tiêu chuẩn KS M6790, ISO 1431, ASTM D 1149

Buồng thử nghiệm Ozone UA-2074

Buồng thử nghiệm Ozone UA-2074 theo tiêu chuẩn ASTM D1171 / D1149, DIN / EN 27326, DIN 53509...

Model: UA-2074

Hãng sản xuất: U-CAN DYNATEX INC. - Đài Loan