Máy nung chảy mẫu bằng cảm ứng điện

Máy nung chảy mẫu 1 vị trí

1 ₫

  • Máy nung chảy mẫu bằng cảm ứng điện F1 đã được thiết kế đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi và tăng tốc độ chuẩn bị đĩa thủy tinh hoặc dạng dung dịch để phân tích bằng các máy XRF, AAS và ICP. Mục đích là để sản xuất, chính xác và nhanh chóng, các hạt và chất hòa tan với chất trợ dung cổ điển (Borat), cũng như thực hiện quá trình oxy hóa chất lượng cao của các nguyên tố không bị oxy hóa bằng cách sử dụng peroxit. Hiệu suất của nó rất hiệu quả ở cả nhiệt độ cao và thấp.
Mua hàng
HOT

Máy nung chảy mẫu 2 vị trí

1 ₫

  • Máy nung chảy mẫu bằng cảm ứng điện 2 vị trí F2 đã được thiết kế đặc biệt để tạo điều kiện thuận lợi và tăng tốc độ chuẩn bị đĩa thủy tinh hoặc dạng dung dịch để phân tích bằng các máy XRF, AAS và ICP. Mục đích là để sản xuất chính xác và nhanh chóng, các hạt và chất hòa tan với chất trợ dung cổ điển (Borat), cũng như thực hiện quá trình oxy hóa chất lượng cao của các nguyên tố không bị oxy hóa bằng cách sử dụng peroxit. Hiệu suất của nó rất hiệu quả ở cả nhiệt độ cao và thấp.
Mua hàng